Crazy lens

Mac 清除本地DNS缓存
Mac 清除本地DNS缓存sudo dscacheutil -flushcache
扫描右侧二维码阅读全文
16
2020/04

Mac 清除本地DNS缓存

Mac 清除本地DNS缓存

sudo dscacheutil -flushcache
最后修改:2020 年 04 月 21 日 01 : 29 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

发表评论